Tixtieq turi l-apprezzament tiegħek ta’ x’għamlet miegħek Lorna Vassallo b’wiċċek minn quddiem?  Tista’ tagħmel dan billi neħdulek filmat qasir aħna jew tiffilmja lilek innifsek f’filmat li jidher fuq www.vassallolorna.com u www.facebook.com/lejnmaltaaaa.  Tista’ titkellem fuq kif għenitek Lorna, għaliex temmen li Lorna għandha tkun waħda minn dawk eletti jew temi oħra ġenerali bħal għaliex temmen li għandu jkollna iktar nisa fil-Parlament Ewropew.  Jekk ma tixtieqx tagħmel filmati, imma ma tiddejjaqx turi ismek, għax tħoss li għandek tagħmel hekk sabiex tirringrazzja lil Lorna tal-għajnuna tagħha, ikteb paragrafu jew tnejn li jista’ jiġi ppubblikat bl-istess mod.  Irreferi għas-sezzjoni ‘Reviews and Testimonials’ hawnhekk ħalli tara kif persuni oħra tkellmu dwar Lorna Vassallo.  Wara iktbilna fuq www.facebook.com/lejnmaltaaaa (Lorna Vassallo Page) jew vassallolorna@gmail.com jew ċemplilna fuq 79443906 ħalli ngħidulek kif tista’ tagħmel dan.

Do you want to show your appreciation of what Lorna has done for you in the most public way?  You can do this by declaring this in a short video filmed by us or yourself that can be broadcast on www.vassallolorna.com u www.facebook.com/lejnmaltaaaa.  You can speak about how Lorna has helped you, why you believe she should be elected or other general themes such as why we should have more women to represent us at the European Parliament.  If you would not like to be on video but you don’t mind publishing your name, because that’s what you feel like doing to thank Lorna Vassallo for her help, write a paragraph or two which can be published in the same way.  Refer to the section called ‘Reviews & Testimonials’ here so as to see how other people spoke about Lorna Vassallo.  Then write to us on www.facebook.com/lejnmaltaaaa (Lorna Vassallo Page) or vassallolorna@gmail.com or phone us on 79443906 so that we tell you how this can be done.