Nru. Data Isem Media Tema
1 3 ta’ Jannar 2019 Lejn Kumitat dwar il-Migrazzjoni fil-Parlament Ewropew One.com.mt Migrazzjoni
2 6 ta’ Jannar 2019

Potenzjal ta’ suq ta’ 2.5 biljun ruħ u s-settur tal-enerġija rinovabbli

One.com.mt Parkeġġ
3 24 ta’ Jannar 2019

Lejn żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fil-politika Maltija

One.com.mt Emanċipazzjoni u Ugwaljanza
4 30 ta’ Jannar 2019

Gvern li tejjeb il-kwalità tal-għajxien

One.com.mt Klassi tan-nofs 
5 5 ta’ Frar 2019

Il-Kandidata għall-parlament Ewropew Lorna Vassallo tiltaqa’ mad-delegati tal-ewwel erba’ distretti elettorali

One.com.mt  Laqgħa Delegati 1
25 ta’ Frar 2019 

Lorna Vassallo tippromwovi d-dinjità ta’ persuni b’diżabbiltà 

 One.com.mt  Persuni b’Diżabbiltà
7 23 ta’ Marzu 2019

Lejn UE iktar Ġermaniża u Franċiża

One.com.mt Brexit
8 15 t’ April 2019

Il-lemin estrem perikoluż għal kulħadd

One.com.mt Lemin estrem
9 25 t’ April 2019

Lealtà lejn il-Partit u lejn il-Pajjiż

One.com.mt L-interess tal-pajjiż
10 7 ta’ Mejju 2019

“Oppożizzjoni li tfixkel, gvern b’soluzzjonijiet”

One.com.mt Malta fil-Mediterran
11 15 ta’ Mejju 2019

“Gvern li jżid l-ispazji miftuħa”

One.com.mt Ambjent