Meetings

Lorna Vassallo tiltaqa’ man-nies bl-appuntament biss. Ikkuntattja lil Lorna u t-tim tagħha fuq www.facebook.com/lejnmaltaaaa (Lorna Vassallo Page), ċempel jew ibgħat sms 79443906 jew imejl  vassallolorna@gmail.com jew billi tuża s-sezzjoni ta’ kuntatt f’dan is-sit elettroniku, sabiex tagħti informazzjoni dwar id-diffikultà tiegħek u/jew tagħmel appuntament.  L-appuntamenti ma’ Lorna normalment isiru l-Belt Valletta matul il-ġimgħa.

Lorna Vassallo only meets people by appointment.  Please contact the team on www.facebook.com/lejnmaltaaaa (Lorna Vassallo Page), phone / sms 79443906 or email  vassallolorna@gmail.com or by using the ‘Contact us’ section on this website, to explain your case and/or fix an appointment.  Lorna’s appointments are usually held in Valletta on weekdays.

Kampanja Bieb Bieb

Door to Door Campaign

First Day: Bormla, Triq Matty Grima, Triq San Lazzru: 4pm – 9pm

2.4.19 – Bormla, Triq il-Pellegrinaġġ, Triq l-Iljun, parti minn Sqaq L-Iskoċċiżi

Next door-to-door scheduled for Tuesday 5.3.19 – Bormla

More dates to be announced later

TV & Radju

TV & Radio

Il-Ħamis 17 ta’ Jannar 2019 – 12.30pm – 1.30pm – Programm ONE Radio – preżentazzjoni ta’ Daniel Micallef

Thursday 17th January 2019 – 12.30pm – 1.30pm – ONE Radio Programme – presentation: Daniel Micallef

It-Tnejn 21 ta’ Jannar 2019 – ONE Breakfast – Kummenti dwar diskors tal-PM u l-Kap tal-Oppożizzjoni tal-ġurnata ta’ qabel – ONE TV – 6:46am – 08:00am

Monday 21st January 2019 – ONE Breakfast – Comments on PM’s and Leader of the Opposition’s Sunday Speech – ONE TV – 6:46am – 08:00am

Attivitajiet

Activities

It-Tlieta 29 ta’ Jannar 2019 –  Ċentru Partit Laburista, Birgu – Lorna Vassallo tiltaqa’ mad-Delegati, Membri tal-Kumitati lokali u distrettwali, Membri tal-Kumitati tan-Nisa, Żgħażagħ, Veterani u delegati oħra tal-ewwel 4 distretti elettorali għal diskussjoni u mistoqsijiet.  Xorb u ikel b’xejn wara l-avveniment.  Membri Parlamentari u Ministri tad-Distretti huma wkoll mistiedna.  Hija tiltaqa’ wkoll mal-pubbliku fil-bar taċ-Ċentru wara l-laqgħa.  Il-kumitati u delegati huma mitluba jibagħtu lista ta’ dawk li ser jattendu fuq vassallolorna@gmail.com bl-isem, ID u indirizz tal-imejl tad-delegati li ser jattendu flimkien mal-lokalita’ li minnha ġejjin.  Wara l-20 ta’ Jannar postijiet vakanti fis-sala jistgħu jittieħdu mill-pubbliku in ġenerali. Jitqassmu kotba u rigali żgħar oħra b’xejn lil dawk li jattendu.

Social Events

Buffet Lunch, 19 ta’ Mejju 2019, 12pm, Soreda Hotel, Qawra

Buffet Lunch, 19th May 2019, 12pm, Soreda Hotel, Qawra

Buffet Breakfast, 22nd April 2019, 9am, Soreda Hotel, Qawra

Buffet Breakfast, 22 t’ April 2019, 9am, Soreda Hotel, Qawra

26.3.19 – Get Together, Labour Party Club, Rabat

Breakfast Buffet 25 t’Ottubru 2018, 9am, Soreda Hotel, Qawra

Breakfast Buffet 25th October 2018, 9am, Soreda Hotel, Qawra

Buffet Lunch, 28 t’Ottubru 2018, 12pm Soreda Hotel, Qawra

Buffet Lunch, 28th October 2018, 12pm Soreda Hotel, Qawra

Last activity will see the drawing of the Grand Lottery where a holiday for two in a 5-star Hotel will be won in Dubai (worth €3000 – €4000) as well as a wall-mounted original artwork worth €900+  amongst other gifts

Door to Door

Lorna se tibda l-kampanja bieb bieb tagħha f’Novembru 2018.  Hija ser tiddedika ġimgħa kull darba għal lokalità partikulari u t-toroq li hija tippjana li żżur se jkunu mniżżla f’din is-sezzjoni.  Is-soltu, ma jiġu mqassmna l-ebda karti qabel iż-żjarat tagħha għal diversi raġunijiet.  L-ewwelnett, minħabba li Lorna hija ambjentalista ma tixtiqx taħli karti, it-tieni għax jista’ jkun li ċerti toroq ippjanati finalment ma jkollhiex ħin tagħmilhom, u t-tielet għaliex ma tixtiqx li r-residenti joqogħdu jippreparaw darhom apposta għaż-żjara tagħha.  Għalhekk, jekk tixtieq tkun taf f’liema lokalitajiet Lorna qed tagħmel il-kampanja bieb bieb tagħha, agħti ħarsa lejn din is-sezzjoni ta’ dan is-sit elettroniku minn żmien għal żmien.  Meta tara li Lorna se żżur it-triq tiegħek, sempliċement ipprepara tbissima sabiħa u xejn aktar.  Lorna għandha kull pjaċir tiltaqa’ miegħek fil-ħajja ta’ kuljum tiegħek u m’għandha bżonn ebda merħba speċjali.

Lorna will start her door-to-door campaign in November 2018.  She will be dedicating one week per locality and the streets that are planned to be visited will be written in this section.  Usually, no papers will be distributed to household before Lorna’s visits for various reasons.  Firstly, because Lorna is an environmentalist and does not want to waste paper, secondly because she might not do as many households are foreseen, thirdly because she does not want household to take the trouble to prepare their house for her visit.  So, if you would like to enquire about Lorna’s door-to-door campaign, have a look at this website once in a while.  When you see that your street could be visited next, make sure you prepare a nice smile and nothing else.  Lorna would be more than pleased to meet you in your daily life and does not need any special welcomes.

Partit Laburista Events

Il-Mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru ta’ Malta, l-Onor. Dott. Joseph Muscat, jitkellem f’laqgħat politiċi kważi kull nhar ta’ Ħadd tard filgħodu.  Il-ħin u l-post tal-laqgħa jiġu mħabbra permezz ta’ reklami fuq ir-One Radio li jibdew jixxandru minn jumejn sa tlieta qabel, l-istazzjon uffiċjali tal-Partit Laburista (92.7FM) jew is-sit elettroniku tal-Partit Laburista http://www.one.com.mt/news/ .  Żomm lilek innifsek infurmat dwar dwar dawn id-diskorsi  pubbliċi li Lorna normalment tattendi għalihom.  Iktar ma toqrob l-elezzjoni iktar dawn il-laqgħat isiru spissi, sabiex fil-qofol tal-kampanja jibdew jiġu organizzati kuljum.  Il-Partit Laburista u Lorna Vassallo jistednuk bi ħġarhom għal dawn il-laqgħat.  Il-preżenza tiegħek tkun ferm apprezzata.

The Leader of Partit Laburista and Prime Minister of Malta, Hon. Dr. Joseph Muscat, holds public meetings almost every Sunday late morning in places which are usually announced by adverts on One Radio, the official Party Radio station (92.7FM), 2-3 days before the event or the party website http://www.one.com.mt/news/ .  Watch out for these public speeches which Lorna usually attends.   As the election draws closer these party public meetings will become more frequent when, at the peak of the campaign they will be organised on a daily basis.  Partit Laburista and Lorna Vassallo welcome to such meetings.  Your presence will be highly appreciated.